1. marts 2010 - Dansk Elbil Alliance

Elbiler kan skabe job
Dansk Elbil Alliance irettesætter FDM. Elbiler uden afgift kan skabe job.

El-konceptbilen Renault Kangoo Zero Emission skal være velkommen, mener DEA.
Dansk Elbilalliance
Elbiler kan stabilisere
Elbilbranchen tager i modsætning til FDM ikke overraskende positivt imod forlængelsen af afgiftsfriheden for elbiler og mener, at den kan være med til at skabe danske arbejdspladser og stabilisere det danske energisystem.
"Som led i en grøn bilbeskatning og i en indsats for at sikre, at blandt andet vindmøllestrøm bliver anvendt effektivt, vil regeringen forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler frem til 2015. Det fremlagde regeringen med arbejdsprogrammet Danmark 2020. Ifølge Dansk Elbil Alliance (DEA) kan forlængelsen af afgiftsfritagelsen give investorer sikkerhed på det danske elbilmarked og betyde, at Danmark er et skridt tættere på at blive grønt vækstlaboratorium, hvor industrien kan teste og udvikle elbilteknologien", skriver alliancen i en pressemeddelelse.

Kan give højteknologiske arbejdspladser

"Elbilindustrien kan skabe de højteknologiske arbejdspladser, som regeringen ser som væsentlige byggesten i grøn-vækst-strategien. Elbilerne kan desuden sikre, at vi kommer ud af olieafhængigheden, og elbilen er en gevinst for vores energisystem, fordi den kan udnytte den svingende vindmøllestrøm effektivt. Sidst, men ikke mindst kan elbilen bane vejen mod regeringens mål om, at vi skal være blandt de tre mest energieffektive nationer i verden", siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance, der er et branchefællesskab under Dansk Energi.
Dansk Elbil Alliance har 45 medlemmer fra energiselskaber til store internationale industriselskaber og bilproducenter, der ønsker at teste elbilteknologien i Danmark.

Danmark kan blive et førende testland
"Det er en klog beslutning, regeringen har truffet i dag. Beslutningen sikrer, at Danmark kan blive et førende testland for elbiler", siger Lærke Flader.
Efter 2015 vil afgiften gradvist blive normaliseret igen, indtil den når et teknologineutralt niveau i forhold til de enkelte elbilers miljøbelastning. Provenutabet for afgiftsfritagelsen finansieres ved en forhøjelse af afgiften på traditionelle biler.