25. juni 2019 - FDM

Udsigt til højere ladepriser
Elbilsejere har udsigt til højere ladepriser fra nytår.

Elbilsejere har udsigt til højere ladepriser, når afgiftsfritagelse udløber til nytår. (Foto: FDM)
FDM

Elbilsejere har udsigt til højere elpriser, når nuværende afgiftsfritagelse udløber til nytår. Et helt forkert signal at sende i følge FDM, der mener, den højere elpris vil forsinke forbrugernes valg af grønne biler.
 
Elbilsejere kan se frem til at skulle gribe dybere i lommen, når de fra nytår oplader deres elbil. 31. december udløber nemlig den såkaldte afgiftsrefusion på processtrøm for elbiler.
 
Afgiftsrefusionen har siden 2010 betydet, at ladeoperatørerne har fået godtgjort deres elafgift. I dag er den på 88,4 øre pr. kilowatt. De penge har virksomhederne typisk sendt retur til deres kunder, elbilsejerne. Det vurderes, at 90 procent af de danske elbilsejere i dag har et abonnement hos en af de store ladeoperatører.
 
Fra årsskiftet udløber afgiftsrefusionen for elbiler imidlertid. Refusionen forventes at koste statskassen 30 millioner kroner i 2020. Findes der ikke en politisk løsning, vil det fra den ene dag til den anden blive markant dyrere at være elbilsejer.
 
”Vil man hjælpe den grønne omstilling på vej, er det nødvendigt med forskellige tiltag. Her er de 30 millioner kroner, som godtgørelsen koster, relativt billigt. Især når man ser på, hvad det vil betyde for den enkelte elbilist,” siger forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru.
 
FDM har tidligere regnet på totalomkostningerne ved at køre elbil i forhold til benzin- eller dieselbil. Beregningerne viser, at det med afgiftsrefusionen i dag er billigst at køre elbil, mens det uden vil være lige så dyrt at køre elbil som dieselbil.
 
”Udløber ordningen, vil det absolut ikke hjælpe salget af nye elbiler og dermed forsinke den grønne omstilling. Derfor mener vi, at man fra politisk side snarest må finde en langsigtet løsning og få skabt ro om afgiften. Det er i hvert fald et helt forkert signal at sende,” siger Ilyas Dogru.
 
FDM foreslår derfor, at ordningen gentænkes og kommer til at omfatte alle elbilsejere og ikke kun dem, der leaser en ladeboks. I fremtiden kan forbrugerne hjælpe elsystemet ved at stå til rådighed, når der produceres vedvarende energi. Derfor skal forbrugerne belønnes, og tiltagene skal allerede tænkes ind i dag.
 
”Mange vil i de kommende år få elbil og egen ladeboks derhjemme. Vi mener kun, det er rimeligt, hvis private også vil kunne få godtgjort elafgiften direkte og ikke kun igennem de store ladeoperatører. Som reglerne er i dag, binder det reelt forbrugerne til ladeoperatørerne. Sådan burde det ikke være,” siger Ilyas Dogru.
 
Hvad er processtrøm?
•    De fleste virksomheder kan få godtgjort elafgiften på den strøm, de bruger til at fremstille deres produkt eller procesformål
•    Godtgørelsen er i 2019 på 88,4 øre pr. kilowatt
•    Skatterådet afgjorde i 2010, at opladning af elbiler også er omfattet af processtrømordningen. Ordningen er blevet forlænget af flere omgange, og senest indtil 2020. Herefter bortfalder den
•    Refusionsafgiften på elbiler beløber sig til ca. 30 mio. kr. om året og forventes at stige i takt med, at flere får elbil.
•    Hidtil har ladeoperatørerne sendt afgiftsrefusionen videre til kunderne 
Sådan er totalomkostningerne kr./km for de forskellige biler (v. 20.000 km/årligt)

Med afgiftsfritagelse for processtrøm:
Benzin: 3,20 kr.
Diesel: 3,14 kr.
Hybrid: 3,10 kr.
Plugin-hybrid*: 3,22 kr.
El*: 3,02 kr.
*Ved flatrate abonnement hos ladeoperatør

Uden afgiftsfritagelse for processtrøm:
Benzin: 3,20 kr.
Diesel: 3,14 kr.
Hybrid: 3,10 kr.
Plugin-hybrid*: 3,10 kr.
El*: 3,13 kr.
*Strømpris på 2,30 øre pr. kilowatt