11. november 2010 - Danmarks Statistik

Privatleasing fordoblet
Antallet af nye privat-leasingkontrakter er på 2 år vokset fra 4.347 til 8.663.

Efterhånden bliver 11 pct. af husholdningernes nye biler leaset, fortæller Danmarks Statistik.
Danmarks Statististik
Privatleasing fordoblet
Leasing af personbiler i de private husholdninger, privatleasing, er steget kraftigt de senere år. Husholdningerne leasede 8.663 biler fra oktober 2009 til og med september 2010 mod 5.372 i den foregående 12-måneders periode, fortæller Danmarks Statistik, der også har talt udenlandske leasingselskabers dansk-indregistrerede biler hos private med.
I den tilsvarende periode 2007-2008 var tallet 4.347. Leasede biler udgør 11 pct. af de biler, som husholdningerne har anskaffet ved køb eller leasing i de seneste 12 måneder, 8 pct. i den foregående periode og 4 pct. i perioden 2007-2008. Udviklingen skal ses i lyset af et kraftigt fald i antallet af nyregistreringer i 2009.
Ved privatleasing er bilen ejet af en leasingvirksomhed, og husholdningen er bruger/leasingtager, mens det ved erhvervsleasing er en anden virksomhed end leasingvirksomheden, der er bruger/leasingtager.

Interesseret i privatleasing? Gå til oversigten over selskaber med privatleasing 

Næsten en tredjedel af alle nye personbiler er til leasing
Der blev i den seneste 12-måneders periode samlet nyregistreret 43.070 personbiler til leasing, svarende til 30 pct. af alle nyregistreringer. I perioden 2007-2008 udgjorde leasingbilerne 21 pct. af alle nyregistreringer.
Privatleasing udgør en stigende andel af den samlede leasing af biler. Fordelingen mellem privat- og erhvervsleasing er gået fra 12 pct./88 pct. i 2007-2008 til 20 pct./80 pct. i perioden 2009-2010.

Stabil andel af leasing i erhvervene
I erhvervene uden for leasingbrancherne har leasingbilerne udgjort 53-56 pct. af anskaffelserne (nyregistreringer + leasing) i de tre 12-måneders perioder. Andelen har været ret konstant, selv om anskaffelserne fra 58.788 personbiler i perioden oktober-september 2007-2008 blev reduceret til 41.679 i den næste periode for i den seneste periode igen at stige til 61.354.

6 ud af 10 andre erhvervskøretøjer leases også
Også for de køretøjer, som erhvervene har anskaffet udover personbilerne, er leasing en meget anvendt konstruktion. I alle tre 12-månedersperioder har leasing udgjort 60 pct. af erhvervenes anskaffelser. Det bemærkes samtidig, at erhvervenes anskaffelser fra den første til den seneste 12-månedersperiode er reduceret fra 49.200 køretøjer til 18.500, mens deres leasing er gået ned fra 29.400 til 11.200.

Fakta om leasing iflg. Danmarks Statistik:
Et køretøj er til leasing, når ejeren er en virksomhed placeret i en af følgende brancher: banker, sparekasser og andelskasser; finansiel leasing; andre kreditinstitutter; andre kreditselskaber; anden finansiel formidling; udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer; udlejning og leasing af lastbiler; udlejning og leasing af landbrugsmaskiner mv.; udlejning og leasing af entreprenørmateriel; udlejning og leasing af andet materiel mv. Ejende virksomheder uden brancheoplysninger, herunder udenlandske virksomheder, er tillagt, når der forekommer nøg-leord som leasing, bank, capital, finans mv. i virksomhedernes navn. Opgørelsen omfatter kun køretøjer, hvor ejer er forskellig fra bruger.
Leasingtageren henføres til husholdningerne, når brugeren har et CPR-nummer. Dette svarer til privatleasing. Når brugeren har et CVR-nummer, er der tale om erhvervsleasing.


Læs også Bilpriser.dk's baggrundsartikel om privatleasing her
Find de gode privatleasingtilbud
her