6. marts 2013 - De Danske Bilimportører

Bilsalget falder trods privat købelyst
Salget af nye biler i februar 2013

Trods det moderate fald i bilsalget i februar, er det stadig de små biler som denne VW up forbrugerne vælger.
De Danske Bilimportører

Bilsalget faldt moderat i februar
Danskerne køber fortsat mange nye biler, men de private forbrugeres indkøb bilkøb, var trods fremgang, ikke nok til at trække markedet i plus i februar. Erhvervslivets køb faldt således mere og selvom der kom 12.245 nye personbiler på vejene, dykkede det samlede bilsalg med 13,8 procent sammenlignet med februar 2012.

"Februar har været en lidt blandet måned. Vi kan se, at de private forbrugere fortsat køber flere biler end sidste år, og det samlede niveau er ligeledes højt, men væksten hos de private ikke nok til at trække det samlede marked i plus, da erhvervskunderne er mere forbeholdne”, siger Bent Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.

Bilimportørerne kan dermed glæde sig over fortsat at være en af de få brancher, hvor det private forbrug vokser, hvorimod tendensen om et faldende erhvervssalg syntes, at have bidt sig fast.

”Vi har nu set salget til erhvervslivet falde tre måneder i træk, og effekten på det samlede marked har været lidt blandet. Mønsteret i december og februar var temmelig ens, mens det private forbrug i januar var så stort at markedet gik betydeligt frem. Samlet set er årets to første måneder på niveau med sidste år, og februar var højere end i 2011, så overordnet set er det stadigt et meget flot marked. Der er således endnu ikke grund til bekymring, og salget ligger historisk fortsat på et meget højt niveau, men vi vil overvåge udviklingen tæt i de kommende måneder”, siger Bent Mikkelsen.

Varebiler fortsat i flad udvikling
Præcis som i januar lå varebilssalget i februar stort set på niveau med sidste år. I alt 1699 nye varebiler kom på vejene svarende til et fald på 1,6 procent, og for januar og februar tilsammen er det kun 3 bilers forskel mellem 2012 og 2013. 

"Ganske som forudsagt har markedet stabiliseret sig på niveauet fra 2011 og 2012. De private er nu mere eller mindre ude af markedet og efterspørgslen blandt de små- og mellemstore virksomheder har fundet et stabilt niveau og vi forventer at markedet udviklet sig i takt med sidste år i de kommende måneder”, siger Bent Mikkelsen.

Lastbiler i fald
Indregistreringen af nye lastbiler faldt i februar med 13,1 procent. Der blev indregistreret 239 nye lastbiler – et fald fra 275 biler i februar 2012.

"Der er tale om et beskedent faldt, men det sker i et allerede presset marked. Lastbilsmarkedet er præget af hyppige udsving, men vi vil følge markedet tæt i de kommende måneder, og det er klart at det er bekymrende såfremt der er tale om længerevarende udvikling i markedet.” slutter Bent Mikkelsen.

Besøg forsikringsoversigten på Bilpriser.dk