Vurdering af brugte biler

Købsvurdering

Få vurderet hvad du skal betale for en brugt bil ved køb hos en bilforhandler.

Salgsvurdering

Få vurderet hvad en bilforhandler vil give for din brugte bil.

Afgift ved import

Få vurderet registreringsafgiften ved import af brugt bil fra andet EU land.

Søg brugte biler

Skal din bil sælges hurtigt, sikkert og til en god pris? Start her
En rundspørge fra dækfirmaet Michelin, der har ringet til 1.000 danskere og spurgt ind til brugen af sikkerhedsselen, viser at 94 pct. af de adspurgte altid bruger selen.

Nyhed

Fokus på sikkerhed
Sikkerhedsselen er en selvfølge – for de fleste.
19. maj 2016
En klar tendens i analysen er, at jo dyrere bilen er i indkøb, des bedre kan det betale sig at lease fremfor at købe.

Analyse

Spar 50.000 kr. på leasing
Hvilke af de mest populære biler skal leases eller købes?
 

Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.