Handelsguide - Bilpriser.dk

Inden du køber brugt bil

Sørg for at få en skriftlig aftale om købet af bilen.

Af advokaterne Michael Maare og Rune Moefelt, Maare Advokataktieselskab.

Inden du køber en brugt bil - købsaftalen.
Det er vores erfaring, at mange ikke bruger megen tid på købsaftalen, og hvis der efterfølgende opstår problemer yder den sjældent megen hjælp.
Som køber af en brugt bil bør man derfor altid sikre sig et godt aftalegrundlag, og dette gælder naturligvis både, når bilen købes hos en privat eller hos en forhandler. En købsaftale kan naturligvis ikke tage højde for alle tænkelige problemer, men den kan forebygge og imødekomme mange. Nedenstående er således heller ikke en facitliste, men kan tjene som inspiration til, hvad købsaftalen kan indeholde, og hvad du bør undersøge inden du køber en brugt bil.

Billeasing - Privatleasing? Find aktuelle tilbud

Aftalen skal være skriftlig
En købsaftale skal altid være skriftlig. Mundtlige aftaler er i princippet lige så juridisk bindende som skriftlige, men i praksis er det stort set umuligt at dokumentere aftalens nærmere indhold, hvis der senere opstår uenighed om, hvad der er aftalt.
Det er vigtigt at få alle oplysninger skrevet ind i aftalen. Du bør udover, hvad sælger selv oplyser, når du er ude og se på bilen eller i annoncer stille konkrete spørgsmål vedrørende bilen og få oplysningerne med i aftalen.

Oplysninger om bilen
•    Bilmærke, model, motorstørrelse, kilometertal, stel- og registreringsnummer er standardoplysninger i købsaftaler, som man selvfølgelig altid skal huske at få med.

•    Har bilen gennemgået større eller mindre reparationer, ombygninger, styling, sænkning, tuning, fået skiftet motor, været skadet eller blevet omlakeret helt eller delvist mv. Få i den forbindelse oplyst, om sælger selv har udført reparationer mv. eller det er udført på et værksted.

•    Hvilket udstyr følger med i handlen f.eks. alufælge, vinterdæk, stereoanlæg og lignende.

•    Overholder bilen lovkrav med hensyn til f.eks. slidbane, bremser, lygter mv.

•    Man bør medtage oplysninger om service og syn f.eks. om eftersyn i henhold til servicebogen er overholdt, og er der anvendt et autoriseret værksted? Hvornår er bilen synet sidst, og hvornår skal bilen synes næste gang? Du kan betinge købet af, at sælger sørger for, at bilen synes, og at dette sker vederlagsfrit. Dette er et helt almindeligt vilkår ved køb af brugte biler. Få den originale synsrapport udleveret sammen med bilen inden du betaler købesummen.

•    Sælger kan have reklameret overfor sin sælger over fejl og mangler ved bilen, som endnu ikke er blevet udbedret. Sådanne oplysninger bør du også sikre dig indgår aftalen.

•    Bilens tidligere anvendelse har også betydning både fordi, det kan have indflydelse på bilens pris når du skal købe den, men også hvis du senere skal sælge den igen. Det er ikke rart senere at få at vide, at der er tale om en frikørt taxa, når det ikke lige var det man havde i tankerne. Har bilen således været anvendt privat, som taxa, firmabil f.eks. en håndværkers varevogn, udlejning eller andet?

Andre forhold købsaftalen bør indeholde
•    Hvis sælger selv udfører service på bilen i forbindelse med salget f.eks. udskiftning af oliefilter eller bilens drivremme.

•    Købesummen skal altid fremgå af købsaftalen. Derudover er det altid en god ide at anføre, om der er givet nedslag i prisen, og hvad nedslaget er givet for. Hvordan skal betaling ske? Kontant betaling, banknoteret check eller ved bankoverførsel?

•    Leveringsdato bør naturligvis også fremgå af købsaftalen. Selv om Købeloven indeholder regler om forsinkelse, er det en god ide at indføje i aftalen, at du kan hæve købet, såfremt sælger ikke er i stand til at levere til det aftalte tidspunkt.

•    Skal der udføres arbejde på bilen inden du får den leveret f.eks. udbedring af fejl eller montering af udstyr bør det ligeledes fremgå af aftalen, hvilke reparationer der er tale om, og at de skal udføres inden du for bilen leveret.

•    Skal bilen leveres indregistreret og med nummerplader. Skal bilen omregistreres i dit navn og hvem skal betale gebyret for en omregistrering? Langt de fleste bilforhandlere sørger for dette, og tager sig betalt herfor gennem leveringsomkostningerne.


Restgæld i bilen

Der er meget vigtigt, at du inden du køber bilen, undersøger om der i Bilbogen er tinglyst ejendomsforbehold, pant eller andre rettigheder i bilen.

Der kan opstå særdeles ubehagelige situationer, hvis dette ikke undersøges, og en garanti fra sælger om, at der ikke er restgæld eller pant i bilen sikrer dig ikke mod tredjemand. Er der f.eks. tinglyst ejendomsforbehold i bilen, kan bilen kræves udleveret af den, som har ejendomsforbeholdet, og en sådan udlevering kan du ikke modsætte dig.

Det sker, at gælden i bilen er afviklet således, at der ikke skyldes noget i den, men rettighedshaveren, f.eks. en bank bare ikke har fået aflyst pantsætningen. I disse tilfælde skal forholdet selvfølgelig bringes i orden inden du køber bilen.

Du kan indhente oplysninger om gæld mv. ved at gå ind på www.tinglysning.dk.

Undersøgelse og uvildig test af bilen

Du bør naturligvis foretage en grundig undersøgelse af bilen inden du køber den. Du løber en betydelig risiko, hvis du køber en bil du ikke har besigtiget, men kun har set i en annonce på nettet eller i avisen. Mangler som du kunne eller burde have opdaget ved en undersøgelse, kan du risikere ikke senere at kunne påberåbe dig overfor sælger.

Foretag derfor altid en grundig gennemgang af bilen indvendig og udvendig, og det kan anbefales, at du tager en ven eller familiemedlem med, da man godt kan se sig ”blind” på en bil man gerne vil have, og udenforstående som regel ser med mere kritiske øjne.

En prøvetur bør være helt obligatorisk, hvor du eventuelt kan konstatere om der er mislyde, om køreegenskaberne er, som de skal være mv. Gennemgå om lys, lamper, kontakter mv. virker. Er der skader eller fejl på lak, interiør og lignende. Finder du fejl eller skader skal du meddele sælger disse, og få ham til at udbedre dem eller få et nedslag i prisen inden du køber bilen.

Overvej om handlen skal betinges af, at bilen bliver testet af en fagmand f.eks. at der foretages en FDM-test. Betinger du dig, at bilen testes bør der i købsaftalen tages stilling til, om sælger skal udbedre, betale eller give et prisnedslag for de fejl der opdages. Du kan også overveje, om du vil forbeholde dig ret til at hæve købet, hvis der opdages særlige fejl eller de anslåede udbedringsomkostninger overstiger et på forhånd fastsat beløb. Endvidere kan det aftales, hvem der skal betale for testen.

En uvildig test, som du får lavet efter du har købt bilen er ikke automatisk dokumentation for, at bilen lider af mangler, som sælger skal udbedre. Der skal derfor tages stilling til spørgsmålet i købsaftalen inden du køber bilen.

Garanti

Vi møder tit den opfattelse, at man som køber har 2 års garanti efter Købeloven. Dette er ikke korrekt. Der gælder ingen garanti efter Købeloven hverken i 2 år eller mindre. Købeloven indeholder ingen regler om garanti, men derimod om reklamationsret, og disse begreber misforstås og forveksles ofte.

Reklamationsret er ikke det samme som en garanti. Skriver en sælger, at du har 6 måneders reklamationsret, har han ikke givet 6 måneders garanti, og vil du have en garanti fra sælger skal du ikke stille dig tilfreds med en sådan formulering i købsaftalen.

Du bør stille krav til garantiens indhold således, at den ikke blot er en generel garanti mod mangler, idet du således skal bevise, at der er tale om en mangel ved bilen. Gives der derimod en mere præcis garanti f.eks. motorproblemer, rust, aircondition mv. Man skal være varsom med indskrænkede garantier, hvor der f.eks. kun ydes en garanti på 50 %. 100 % garantier er altid at foretrække også selvom den eksempelvis kun ydes for en kortere periode.

Når en garantiperiode er udløbet, er man som køber ikke afskåret fra at gøre mangler gældende overfor sælger. Du har i medfør af Købeloven 2 års reklamationsret fra leveringen af bilen, og er sælger en bilforhandler kan det ikke aftales, at du ikke har reklamationsret, idet reglerne om forbrugerkøb ikke kan fraviges ved aftale.

Standardaftaler og almindelige salgs- og leveringsbetingelser

På nettet kan du finde standardaftaler til brug for et bilkøb f.eks. hos FDM. Disse aftaler er ganske udmærkede og kan indeholde mange af ovenstående punkter, men er som navnet antyder standard.

En bilforhandlers almindelige salgs- og leveringsbetingelser indeholder som regel flere begrænsninger af sælgers ansvar. Sørg derfor altid for at tage dig god tid til at læse betingelserne ordentligt igennem inden du skriver under på aftalen. Der kan være vilkår som du ikke vil acceptere, og det skal – hvis sælger vil give afkald på vilkåret - skrives ind i aftalen.

Bemærk

Denne artikel er ikke ment som en udtømmende gennemgang af købsaftaler eller hvad man skal undersøge ved køb af brugt bil, og der kan være andre forhold end de nævnte, du bør være opmærksom på. Den kan derfor ikke erstatte behovet for juridisk rådgivning i en konkret sag.

Link: www.maare-advokater.dk 


BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.