Handelsguide - Bilpriser.dk

Forsikringer

Forsikringsguide - Undgå en økonomisk trafikulykke

Når man færdes i trafikken har man et stort ansvar for sig selv og andre. Uanset om man er bilist eller fodgænger.

I nogle tilfælde er der mulighed for at få en forsikring til at yde kompensation for skader på ting og personer, og her kan man få brug for at være dækket af flere forsikringer, end mange aner.

Det er nemlig ikke bare bil- og motorcykelforsikringerne, trafikanterne har brug for. Også familieforsikringen, ulykkesforsikringerne, tab af erhvervsevne-forsikringerne og dele af flere andre forsikringer kan komme til at stå deres prøve. Alt dette kan du læse om her.

 

1. Du er altid ansvarlig
2. Ansvaret deles ofte ved uenighed
3. Forsikring af biler, motorcykler og knallerter
4. Buler i bilen - og smerter i lommen
5. Førerpladsdækning sikrer dig ved eneuheld
6. Tyve skal ikke have det for let
7. Trækkrogen skal også forsikres
8. Bilulykkesdækning
9. Undgå økonomiske problemer
10. Fleksible forsikringer
11. Tag det røde kort med til udlandet
12. Fast præmie kontra bonusreguleret pris
13. Finansiering af bil hos forsikringselskabet
14. Tag selv en del af risikoen
15. Når skaden er sket
16. Stil de rigtige spørgsmål til forsikringsselskabetOversigt over Bilforsikringer

top

 

1. Du er altid ansvarlig
Det kan virke besynderligt. Men lovgivningen siger, at man som fører af en bil, motorcykel eller knallert altid har ansvaret for en personskade, også hvis man for eksempel påkører en fodgænger, der går over for rødt. Dette ansvar kaldes et "objektivt ansvar". Det vil sige, at man skal betale erstatning, også hvis modparten har den fulde skyld. I praksis er det selvfølgelig køretøjets ansvarsforsikring, der betaler erstatningen.

Fodgængere har også et ansvar. Køber man bil, motorcykel eller knallert, er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring. Det er for at sikre dækning for skader, man kan forvolde på andre og deres køretøjer i tilfælde af en ulykke. Til gengæld har fodgængere og cyklister ikke pligt til at tegne ansvarsforsikringer, og det er paradoksalt, for de kan også pådrage sig ansvar for at betale millionerstatninger.

Heldigvis er langt de fleste danskere omfattet af en ansvarsforsikring via deres familieforsikring - og netop på grund af ansvarsdækningen skal man være opmærksom på, at unge mennesker uden mange ejendele også har behov for en forsikring.

top

 

2. Ansvaret deles ofte ved uenighed
Hvis parterne i en retssag om et færdselsuheld giver modstridende forklaringer, og der ikke er vidner, vil dommeren ofte dele ansvaret mellem parterne. Det er ikke afgørende, om politiet har optaget rapport. Erstatningssagen afgøres derefter forsikringsselskaberne imellem efter fastlagte regler. Et godt råd er altid at få navn og adresse på eventuelle vidner.

top

 

3. Forsikring af biler, motorcykler og knallerter
Ansvarsforsikringen er lovpligtig. Den betaler for skader på andre trafikanter, deres køretøj og deres øvrige ejendele, hvis der sker ulykker.

Som en overbygning til ansvarsforsikringen kan man tegne en kaskoforsikring, der dækker skader på bilen, motorcyklen eller knallerten i tilfælde af brand, tyveri, kørselsskader og hærværk. Særlig på nyere køretøjer er det fornuftigt at tegne kaskoforsikring, for selv mindre skader kan koste mange penge og give store huller i økonomien. Bliver et køretøj med kasko stjålet eller skadet så meget, at reparationen ikke kan betale sig, får du et kontant beløb, der svarer til bilens værdi før uheldet.

Familieforsikringen dækker tyveri af ting.

Får man stjålet ejendele fra sit motorkøretøj, dækker kaskoforsikringen ikke. Her er der kun mulighed for erstatning, hvis man har en familieforsikring.

top

 

4. Buler i bilen - og smerter i lommen
I enkelte tilfælde kan man risikere at skulle betale for en skade, man ikke selv er skyld i, for eksempel hvis ens køretøj er parkeret og får en bule. Finder man ikke den ansvarlige for parkeringsskaden, må man anmelde skaden til forsikringsselskabet og acceptere et eventuelt bonustab - eller selv betale reparationen.

top

 

5. Førerpladsdækning sikrer dig ved eneuheld
Ved eneuheld, hvor man for eksempel kører ind i et træ, er der ingen ansvarlig modpart. Det betyder, at der ikke er nogen til at betale erstatning i tilfælde af en alvorlig personskade, for man kan nemlig ikke blive erstatningspligtig over for sig selv.

Kun med førerpladsdækning, der tegnes som tilvalg til bilforsikringen, sikrer man sig selv erstatning efter statens takster.

Samtidig kan der også være mulighed for at få erstatninger fra private ulykkesforsikringer.

top

 

6. Tyve skal ikke have det for let
Lad ikke ting ligge synlig fremme i bilen. Husk i den forbindelse, at der er begrænsninger for, hvad der bliver dækket ved tyveri. For eksempel dækkes mobiltelefoner ikke, når de ligger frit fremme i bilen.

Pas godt på dine bilnøgler. Kontakten til bilens startspærre sidder tit i nøglen, så tyven har frit spil, hvis han får fat i et sæt nøgler.

Desuden betaler forsikringsselskaberne normalt ikke for omkodning af bilens låse, hvis nøglerne er blevet væk.

Lås altid bilen, når du forlader den. Lås den også, når du betaler for benzin på tankstationen.

top

 

7. Trækkrogen skal også forsikres
Har du trækkrog på bilen og bruger den, skal den ansvarsforsikres. Også selv om du kun sætter en cykelholder bag på bilen og aldrig kører med for eksempel campingvogn eller trailer.

Trækkrogen skal forsikres på bilens ansvarsforsikring.

Kører du med påhængsvogn, kan du desuden tegne en kaskoforsikring med retshjælp og redningsforsikring, og for campingvogne kan der tegnes en forsikring for indboet.

top

 

8. Bilulykkesdækning
Som fører af en bil har man et moralsk ansvar for, at passagererne får økonomisk kompensation, hvis der sker alvorlige personskader ved en ulykke. Den ansvarsforsikring, der er tegnet for bilen, betaler en vis kompensation efter takster fastlagt af staten.

Men det er en god ide også at tegne en bilulykkesdækning som tilvalg til bilens kaskoforsikring. Den sikrer passagererne og føreren ekstra erstatning ved ulykkestilfælde.
Som fører af bilen ved man jo ikke altid, om bilens passagerer har tegnet private ulykkesforsikringer, der dækker.

top

 

9. Undgå økonomiske problemer
Kommer man ud for en alvorlig trafikulykke med varige skader til følge, er det vigtigt på forhånd at have sikret sig mulighed for økonomisk erstatning. For selv om det er muligt at få førtidspension og andre offentlige ydelser, skal der ofte private midler til for at leve et økonomisk uafhængigt liv.

De bedste måder at sikre sig på er med en ulykkesforsikring og en tab af erhvervsevne-forsikring.

En ulykkesforsikring betaler et fast beløb efter en ulykke. Den dækker altså ikke, hvis man bliver invalid som følge af sygdom. Til gengæld tages der ikke hensyn til, om man mister evnen til at arbejde efter ulykken - forsikringsselskabet udbetaler simpelthen et engangsbeløb, der er en procentdel af forsikringssummen og svarer til graden af invaliditet. Graden af invaliditet afgøres af lægen, og med et tilvalg er der også mulighed for at få betalt tandlægeregningen, hvis der er sket skade på tænderne.

En ulykkesforsikring har den fordel frem for de fleste andre forsikringer, at man selv næsten kan vælge forsikringsbeløbet. Desuden er det muligt at få udbetalt erstatning fra flere ulykkesforsikringer sideløbende.

Tab af erhvervsevne-forsikringen betaler, hvis man mister evnen til at udføre et arbejde - men der er for eksempel ikke erstatning, hvis en tømrer kan udføre kontorarbejde efter at have mistet tommelfingeren.
Til gengæld tages der ikke hensyn til, at arbejdsevnen er mistet ved et ulykkestilfælde eller ved sygdom.

Tab af erhvervsevne-forsikringen betaler typisk tre måneder, efter at skaden er sket, og udbetaler derefter et beløb hver måned - enten frem til det på forhånd aftalte pensionstidspunkt, eller indtil man kan arbejde igen. Det er lægen, der afgør, om man er ude af stand til at arbejde. Udbetalinger fra de fleste tab af erhvervsevne-forsikringer forudsætter, at man har mistet halvdelen af sin generelle evne til at arbejde.

top

 

10. Fleksible forsikringer
Mennesker er heldigvis forskellige, og lige så forskellige er deres behov forsikringsmæssigt. Derfor er gode kaskoforsikringer udformet som enkle standardforsikringer, man selv kan bygge videre på med tilvalg. Disse fås til biler, og de fleste kan også tegnes for motorcykler:

 • Førerpladsdækning
  Dækker fører i tilfælde af død eller invaliditet ved eneuheld (flere forsikringer kan betale erstatning samtidig).

   
 • Bilulykkesdækning
  Dækker fører og passagerer i tilfælde af død eller invaliditet (flere forsikringer kan betale erstatning samtidig).

   
 • Trinsikring
  Sikrer mod at rykke til dyrere præmietrin ved visse skader, for eksempel glasskader, tyveri og hærværk.

   
 • Udvidet Trinsikring
  Sikrer mod at rykke til dyrere præmietrin ved alle skader.

   
 • Selvrisikodækning
  Ingen selvrisiko ved for eksempel glasskader, tyveri og hærværk.

   
 • Særligt udstyr
  Dækker udstyr ud over bilens standardforsikringssum, for eksempel spoilere og letmetalfælge.

   
 • Afsavnsdækning
  Betaler et fast beløb pr. dag, man må undvære bilen ved reparation.

   
 • Værdiforringelse
  Betaler økonomisk kompensation for værdiforringelse efter større skader.

top

 

11. Tag det røde kort med til udlandet
"Det røde kort" beviser, at man har kaskoforsikring på bilen og har ret til redningshjælp. Det røde kort skal altid medbringes, når man kører til udlandet.

"Det grønne kort" dokumenterer, at der er tegnet ansvarsforsikring på bilen. Dette behøver man kun tage med til lande uden for EU og Skandinavien - for eksempel til det østlige Europa.

Det røde og det grønne kort fås hos dit forsikringsselskab.

top

 

12. Fast præmie kontra bonusreguleret pris
I flere forsikringsselskaber vælger man selv, om køretøjet skal forsikres med fast præmie eller med bonusregulering.

Den bonusregulerede forsikring er mest almindelig, for det er den billigste. Til gengæld bliver den dyrere efter skader, som man selv eller delvis har ansvar for, idet man rykker præmietrin. Har modparten den fulde skyld, vil man dog ikke blive bonusreguleret. Det er ofte muligt at købe tilvalg, der sikrer, at man for eksempel ikke rykker præmietrin ved hærværk, tyveri og glasskader.

top

 

13. Finansiering af bil hos forsikringselskabet
Mange tager et lån, når de skal ud at købe nyt køretøj. Men accepterer man det første det bedste, kommer man nemt til at betale for høje renter og omkostninger. Det er en god ide at undersøge markedet.

Spørg også om det er muligt for forsikringsselskabet at formidle et fordelagtigt lån.

Læg i øvrigt mærke til, at det som regel er et krav fra banken eller finansieringsinstituttet, at dit nye køretøj bliver kaskoforsikret.

Derudover skal der normalt laves en panthaverdeklaration, der sikrer, at forsikringsselskabet udbetaler erstatningen direkte til panthaveren efter en eventuel ulykke.

top

 

14. Tag selv en del af risikoen
Enhver skade koster tid og penge at behandle for et forsikringsselskab. Og ved små skader kan omkostningerne for forsikringsselskabet blive så store, at de slet ikke står mål med det beløb, der udbetales i erstatning. Derfor giver mange selskaber deres kunder mulighed for at spare penge på forsikringerne, hvis du selv påtager sig en del af risikoen, den såkaldte "selvrisiko".

Det er en fordel, hvis forsikringsselskabet giver dig mulighed for selv at bestemme selvrisikoens størrelse. Vælg aldrig en selvrisiko, der er så høj, at en skade kan vælte økonomien.

top

 

15. Når skaden er sket
Er der en modpart involveret i et færdselsuheld, er det vigtigt altid at få noteret dennes navn, forsikringsselskab, policenummer og eventuelt registreringsnummer på bilen. Derefter skal du kontakte din eget forsikringsselskab hurtigst muligt.

Ring eventuelt til selskabets 24 timers service, hvis du har brug for rådgivning med det samme.

Er det kun køretøjet, der er beskadiget, kan dit værksted hjælpe med at få vurderet, hvor meget skaderne koster at reparere, og om det betaler sig at anmelde sagen til forsikringsselskabet. Undersøg, om forsikringsselskabet giver en beregning over, hvad en skade har kostet - og hvor meget forsikringen stiger.

Ved en personskade skal en læge afgøre skadens omfang, men det kan i mange tilfælde tage tid at få afgjort størrelsen af eventuelle, varige men, så der kan udbetales erstatning. Ved tyveri skal politiet kontaktes. Er selve køretøjet stjålet, meldes sagen også til det forsikringsselskab, der har forsikret det. Er der tale om tyveri af ting, der for eksempel har ligget i en bil, meldes sagen til det selskab, hvor man har sin familieforsikring.

top

 

16. Stil de rigtige spørgsmål til forsikringsselskabet
 • Kan jeg frit vælge min selvrisiko?

   
 • Rykker jeg til dyrere præmietrin efter skader?

   
 • Kan jeg forsikre mig selv mod personskade ved eneuheld?

   
 • Kan jeg sikre mine passagerer økonomisk i tilfælde af ulykker?

   
 • Er det nødvendigt med en tillægsforsikring for særligt udstyr til bilen?

   
 • Er der mulighed for rabat, hvis jeg samler flere forsikringer i et selskab?

   
 • Kan forsikringsselskabet hjælpe med at formidle et favorabelt billån?

top

 

Kilde: Codan

 

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.