• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
22. februar 2010 - Applus

Partikelfiltre for dyre

Danskerne betaler hellere afgiften

Det har været småt med registreringssyn for dieseldrevne køretøjer, der har fået eftermonteret et partikelfilter. Det har været småt med registreringssyn for dieseldrevne køretøjer, der har fået eftermonteret et partikelfilter.

Applus / Bilpriser.dk
Årlig afgift på 1.000 kr.
Fra 1. april 2010 skal alle dieseldrevne personbiler, og alle dieseldrevne varebiler der er indregistreret første gang efter d. 18. marts 2009 have monteret et partikelfilter. De køretøjer der enten ikke er født med filteret eller har fået det eftermonteret vil årligt blive opkrævet en afgift på 1.000 kr. Og man må ikke køre i Berlin og andre europæiske storbyer.

Dårligere byttepriser uden filter
Biler uden filter vil desuden lide et ekstra værditab, når de skal sælges. Allerede nu er forhandlerne begyndt at byde 7.000 kr. mindre på biler uden filter. Af disse grunde har denne artikels forfatter fået partikelfilter på sin Škoda Octavia for 3.700 kr. Den fik sit registreringssyn i fredags, hvilket var det første hos FDM Testcenter i Odense. Alle ansatte på værkstedet stimlede faktisk sammen for at se et eftermonteret filter, som i øvrigt fangede over 99 pct. af partiklerne. Synet kostede 490 kr., men til alt held skulle bilen snart have været til almindeligt syn. Det er nu udskudt i 2 år.

300.000 biler mangler filter
Det anslås, at der kører omkring 300.000 dieseldrevne person- og varebiler uden et partikelfilter på de danske veje. Ser man bort fra varebiler indregistreret før d. 18. marts 2009, skal alle disse køretøjer skal have påmonteret partikelfilter inden d. 1. april 2010, hvis ejerne skal undgå at blive pålagt en årlig afgift på 1.000 kr. Der er dog noget, der tyder på, at danskerne hellere vil betale afgiften end at eftermontere de forholdsvis dyre filtre.

Registreringssyn nødvendigt
Når et dieselkøretøj har fået påmonteret partikelfilteret, skal det nemlig gennemgå et såkaldt registreringssyn for at blive godkendt. Vurderingen fra synsvirksomheden Applus+ Bilsyn er, at endnu ikke særlig mange har været forbi synshallerne for at få godkendt partikelfiltrene ved et registreringssyn:
”Vi har haft forbløffende få køretøjer inde til godkendelse af partikelfilteret, så vi har haft en forventning om, at det ville tage mere til, jo tættere vi kom på d. 1. april. Meldingerne fra vores folk ude i hallerne viser dog, at det stadig kun er en brøkdel af de mange hundredetusinde dieseldrevne køretøjer der har fået eftermonteret et partikelfilter”, siger adm. direktør for Applus+ Bilsyn, Arne Willerslev-Legrand.

SF: Miljøet bliver den store taber
Det undrer ikke skatteordfører for SF, Jesper Petersen, da priserne på de påkrævede filtre er så tilpas høje i forhold til afgiften på de 1.000 kr., at der skal foretages en nøje afvejning fra bilejerens side om, hvorvidt det rent økonomisk kan svare sig at eftermontere det. Med priser helt op til 10.000 kr. afhængigt af hvilken bil det drejer sig om, skal man altså eje sit køretøj i mere end 10 år efter monteringen, førend prisen på partikelfilteret er tjent hjem.
”Vi hilser naturligvis alle tiltag der gavner miljøet velkommen. Men jeg er sikker på, at der ikke er ret mange danskere, der vil montere filtret, når ordningen er som regeringen har skruet den sammen. Afgiften er for lille i forhold til prisen på filtret, og det ved regeringen godt. Dermed bliver afgiften en skjult skat, der skal finansiere noget af regeringens skattereform. Især når det gælder varebiler, der kører i de store byer, bør regeringen stille skrappere krav til partikeludledningen. Den nuværende afgift løser i hvert fald ikke problemet med luftforureningen, der hvert år koster flere hundrede menneskeliv herhjemme. Miljøet og folkesundheden er lige nu de store tabere”, siger skatteordfører for SF, Jesper Petersen.
Omvendt mener Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, at skatteministeriet med vilje har kalkuleret med at få ekstra skattepenge hjem på at folk ikke gider købe et filter.

Har man fået eftermonteret et partikelfilter kan man bestille et registreringssyn på hjemmesiden www.bilsyn.dk eller på tlf: 7013 1212.

Loven
Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.
(Partikeludledningstillæg)

 § 3 b
»For dieseldrevne person- og varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, betales et tillæg på 1.000 kr. om året, hvis partikeludslippet enten ikke er målt eller er målt til mere end 5 mg pr. kilometer ved typegodkendelse i henhold til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emission fra motorkøretøjer eller i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Stk. 2. Der betales ikke tillæg efter stk. 1 for en bil, hvis bilen efterfølgende er monteret med et godkendt partikelfilter. Kontrollen af, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed. Færdselsstyrelsen fastsætter regler om godkendelse af disse partikelfiltre til eftermontering og om den kontrol, synsvirksomheden skal foretage. Pligten til at betale tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.«

§ 3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2010, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Partikeludledningstillæg opkræves første gang sammen med opkrævning af brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift for den første opkrævningsperiode i 2010, der påbegynder den 1. april 2010 eller senere. Hvis ejeren af et køretøj mener, at partikeludledningstillægget opkræves med urette, fritages ejeren for tillægget mod over for told- og skatteforvaltningen enten at fremlægge en typegodkendelse for bilen, der viser, at bilen overholder normen om en partikeludledning på ikke over 5 mg pr. kilometer, eller at fremlægge en anmeldelse fra en synsvirksomhed om, at bilen er monteret med et partikelfilter, der er godkendt og virker.
 

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.