• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
6. december 2010 - Skat

Skat tjekker for snyd

Skat vil dæmme op for afgiftssnyd og nedsætter ekspertgruppe.

En bil kan have vidt forskellige priser, alt efter dens status som demobil, leasingbil eller privatbil. En bil kan have vidt forskellige priser, alt efter dens status som demobil, leasingbil eller privatbil.

Skat
Skat tjekker for snyd
Skat vil i de kommende måneder målrettet arbejde for, at bilforhandlere og bil-leasingselskaber ikke snyder både statskassen og lovlydige bilejere ved ikke at betale den rigtige registreringsafgift.
Skat har konstateret, at biler indregistreret som demobiler eller til leasing i stadig flere tilfælde i virkeligheden er solgt til private, allerede inden de bliver indregistreret første gang. Derfor sætter Skat i de kommende måneder ind med kontrolbesøg i bilbranchen.

Eksperter skal analysere afgifterne
Samtidig med kontrolbesøgene har Skat nedsat en ny ekspertgruppe, der skal analysere registreringsafgifterne og den indvirkning, de forskellige afgifter har på prisdannelsen på hele bilmarkedet.
"Vi har noteret os, at de nuværende afgiftsregler, der giver en lempelse til særlige formål, bliver misbrugt af nogle. Det giver en frygt for, at bilmarkedet for både nye og brugte biler kan blive skævvredet, siger produktionsdirektør i Skat, Steffen Normann Hansen.
"Vi sætter analysearbejdet i gang, fordi vi har brug for at få et overblik over situationen netop nu og forskellige udviklingsscenarier", siger han.

Bilbranchen bakker op
Sidste år konstaterede Skat i et pilotprojekt, at ikke alle forhandlere og leasingselskaber spillede efter reglerne. I mellemtiden har Skat holdt møde med brancheforeningerne for at gøre opmærksom på, at der kan være brodne kar blandt deres medlemmer. Brancheforeningerne har taget positivt imod Skats initiativ og vil være med til at vejlede medlemmerne.

Biler sælges som demobiler efter aftale
Misbruget kan opstå, fordi en bilforhandler kan slippe med en lav registreringsafgift, hvis bilerne skal bruges til demonstrationsbrug. Men hvis bilen i realiteten er solgt til en køber, allerede inden den bliver indregistreret som demobil, er der tale om en falsk demobil. Skat har konstateret, at antallet af biler, der bliver indregistreret til demonstrationsbrug hos bilforhandlerne har været kraftigt stigende.

Leasingkontrakter kan være maskerede køb
Leasingselskaberne kan også slippe med en lav afgift, hvis bilerne bliver brugt til det rigtige formål, nemlig leasing. Men hvis bilen i realiteten er solgt på forhånd og er ejet af brugeren, er der tale om en maskeret leasingkontrakt med ét formål, nemlig at slippe billigere udenom registreringsafgiften.

Vil undersøge transferpriser
Skat vil i kontrolprojektet også se på transferpriserne mellem forbundne selskaber. Nogle leasingselskaber er koblet så tæt sammen med importører og finansieringsselskaber, at Skat vil undersøge, til hvilke priser bilerne handles indbyrdes. Det gælder også den grænseoverskridende handel mellem bilproducent og importør.
"Ud over egentlige kontrolbesøg hos bilforhandlere og leasingselskaber vil vi også øge kravene til dokumentationen. Især de såkaldte "stregspillere", som vi kalder dem, der ikke bare går til stregen, men gerne overtræder den", forklarer Steffen Normann Hansen.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.