• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
9. juni 2019 - De Danske Bilimportører

Det samlede bilsalg i maj

Maj har ligesom april, været noget mere afdæmpet.

Volkswagen Polo har erhvervet sig en flot 1. plads med et samlet salg på 912 biler. Volkswagen Polo har erhvervet sig en flot 1. plads med et samlet salg på 912 biler.

De Danske Bilimportører

Bilsalget i maj, har ligesom april, været noget mere afdæmpet. Dette kommer i kølvandet på rekordsalget i første kvartal og ikke mindst marts, hvor der alene blev solgt 26.320 biler.

Efter årets første fem måneder ligger det samlede bilsalg således fortsat over sidste års niveau. Der er blevet indregistreret 101.535 nye biler i år, hvilket er en stigning på 3,4 procent i forhold til samme periode sidste år, hvor der blev solgt 98.208 biler. Overordnet set er markedet således stabilt, uagtet at der har været betydelige udsving de seneste måneder – både op og ned.  Vi forventer stadig, at der ved årets udgang er opnået et bilsalg der har samme størrelsesorden som året forinden.

“Året har været præget af betydelige udsving. Udsvingene kan vi primært henføre til den potentielle stigning i afgifterne som truede i april, men som blev afværget. Nu er der ro om den sag og samlet set er efterspørgslen i år højere end sidste år, hvilket vi anser som særdeles positivt.” udtaler direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.   

I maj har 19.074 biler fået nummerplade på, hvilket er et fald på 15,4 procent i forhold til maj 2018, hvor der blev solgt 22.550 biler. Umiddelbart anser vi alene det forhold, at der (for en del bilers vedkommende) var udsigt til en betydelig afgiftsstigning pr. 1. april, som udslagsgivende for de store variationer i årets bilsalg. Nu er der skabt fuldstændig ro på den front og vi ser et stabilt marked, som samlet set er lidt over sidste års.

Elbiler, opladelige biler (plug-in) og alm. Hybridbiler

Klima og miljø står for tiden højt på den politiske dagsorden og der er særlig fokus på den grønne omstilling i transportsektoren. Roadpricing, miljøzoner og grønne ejerafgifter er blot nogle af de emner som bliver heftigt debateret mellem partierne.

Salgsudviklingen for de grønne biler er yderst positiv. Salget af elbiler i maj er steget markant over de seneste år. I maj 2018 blev der solgt 76 elbiler, hvor der i maj 2019 er blevet solgt 422 elbiler – det er en stigning på intet mindre end 455 procent. Antallet af solgte elbiler har i hele 2019 været højt og det forventes også at tallene bliver ved med at stige.

”De grønne biler bliver fortsat mere populære. Det er herligt at se, da det er et skridt i retningen mod et grønnere Danmark. Men på trods af en opadgående kurve, er der stadig tale om meget små mængder i forhold til de konventionelle biler. Derfor mener De Danske Bilimportører også, at man fra politisk hold er nødt til at sikre stabile rammevilkår. Det giver både forbrugerne og branchen ro til, at de trygt kan investere i teknologien” uddyber direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.

Plug-in hybridbilerne har haft et fint salg i maj. Der er i maj kommet 199 plug-in hybrider på de danske veje, sammenlignet med sidste år, hvor der kom 218 nye hybrider på vejene, er det et lille fald på under 9 procent.

Det samlede salg for både elbiler og plug-in hybrider er i årets første fem måneder meget højere end i samme periode 2018. Salget for elbiler og plug-in hybrider i årets første fem måneder ligger samlet på 3.476, hvilket er en stigning på næsten 94,8 procent sammenlignet med de 1.784 elbiler og plug-in hybrider der blev solgt i januar – maj sidste år.

Der er i maj 2019 solgt 898 almindelige hybridbiler (som ikke kan oplades), til sammenligning blev der i maj 2018 solgt 852 hybridbiler – der er således tale om en fin stigning på 5,4 procent.

Leasing
Den går fortsat rigtig godt på leasingmarked. Der er indregistreret 16 procent flere leasingbiler i januar – maj 2019 end i samme periode sidste år (både privat og erhvervsleasing). I årets første fem måneder er der kommet 39.300 nye leasingbiler på de danske veje, til sammenligning kom der i samme periode sidste år 34.182 leasingbiler på vejene. Andelen af biler som anskaffes på leasing (erhverv og privat), er således i maj 2019 på 31 procent mod 28 procent i maj 2018 og henholdsvis 31 procent i maj 2017 og 30 procent i maj 2016. Således er leasingandelen tilbage på niveau efter et betydeligt fald i 2018 som følge af politisk indgriben i efteråret ’17.

Privatleasing har det ligeledes godt - den positive udvikling ses blandt andet i lyset af, at forbrugeren igen har fået mere tillid til leasing. Vi er således atter tilbage på sporet og er nu på samme leasing niveau som i 2016 og 2017. Privatleasing har opnået en flot stigning på næsten 40 procent, da tallet er steget fra 8.204 biler i 2018 til 11.472 biler i 2019. Erhvervsleasing har ligeledes haft en positiv udvikling, der har været en pæn stigning på over 7 procent, da salget er steget fra 25.978 biler sidste år til 27.978 biler i år.
 
Fokuseres der på salget i maj, har privatleasing haft en positiv fremgang og erhvervsleasing har haft et mindre fald, sammenlignet med maj 2018. Privatleasede biler er steget med mere end 32 procent, fra 1.866 biler i maj 2018 til 2.471 biler i år. Erhvervsleasing har haft et mindre fald på lidt under 11 procent, da der blev solgt 6.061 i år sammenlignet med 6.801 sidste år.

Top 3 - personbiler
Volkswagen Polo har erhvervet sig en flot 1. plads med et samlet salg på 912 biler. 2. pladsen går til Citroen C3 med et salg på 646 biler og Peugeot 208 indtager 3. pladsen med et salg på 536 biler.

Månedens mest solgte bilmærke bliver igen Volkswagen med et salg på 3.020 biler. Peugeot indtager 2. pladsen med et salg på 1.371 og på en 3. plads kommer Toyota med et salg på 1.361 biler.

Varebiler
I løbet af de første fem måneder har 14.379 varebiler fået nummerplade på. Dermed er varebilsalget i årets første fem måneder fuldt ud på niveau med sidste års salg, hvor der blev indregistreret 14.069 varebiler. Maj har en tendens til at være en stille måned, da der er mange fri- og helligdage. Det kommer derfor heller ikke som den helt store overraskelse, at der er blevet solgt væsentlig færre varebiler i denne måned, helt konkret er der solgt 2.907 varebiler i maj 2019, hvilket er 747 færre varebiler end maj 2018.
Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen uddyber:

”Samlet set, så er varebilsalget årets første fem måneder fortsat på samme høje niveau som sidste år. Maj måneds salg kunne have været bedre, men vi er på et højt og stabilt niveau for varebilerne, fordi der stadig er høj aktivitet i erhvervslivet. Vi følger som altid udviklingen tæt, men på nuværende tidspunkt er der ingen grund til bekymring”.

Lastbiler
Det går generelt rigtig godt for lastbilsalget.  I årets første fem måneder er der kommet 2.240 nye lastbiler ud på de danske veje. Det er en stigning på 6 procent i forhold til den samme periode sidste år, hvor der blev solgt 2.114 lastbiler. Lastbiler har haft et fint salg i maj. Der er blevet solgt 494 lastbiler, hvor der i maj sidste år blev solgt 446. Det har resulteret i en flot stigning på 10,8 procent.

 ”Det går rigtig godt med lastbilsalget og maj blev ganske flot – det er vi naturligvis tilfredse med. Og det er vi særligt fordi det også er en indikator på, at der er godt gang i hjulene i ’erhvervsdanmark’. Efterspørgslen efter lastbiler har været høj længe – både herhjemme og i resten af Europa.”” udtaler Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Busser
Det går fortsat godt for bussalget. I perioden januar – maj 2019 er der solgt 259 busser, hvorimod der blev solgt 224 i samme periode sidste år. Det er en stigning på lidt over 15,6 procent. Det er dog vigtigt at huske på, at vi arbejder med små tal. Bussalget afhænger meget af de enkelte ordrer og leverancer, som i høj grad påvirker markedet.

Bussalget i maj 2019 er på niveau med maj sidste år. Der er i maj 2019 solgt 45 busser, hvor der i maj 2018 blev solgt 46 busser, dermed et lille fald på lidt over 2 procent.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.