• Læs mere om:
  • Miljø og sikkerhed
  • Marked og mærker
  • Nye modeller
  • Konceptbiler
21. december 2020 - Skattestyrelsen

Nye satser for 2021

Kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen falder i 2021.

Et lille fald i satserne til de pendlere, der får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Et lille fald i satserne til de pendlere, der får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

Skattestyrelsen

Skatterådet har fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2021. Satserne falder til næste år. Som noget nyt har Skatterådet præciseret, at erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme satser som brug af egen cykel eller knallert.

Skatterådet har fastsat satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse, der gælder for 2021. De mange pendlere, der hvert år får fradrag for transport mellem hjem og arbejdspladsen eller dem, der får godtgjort erhvervsmæssig kørsel i egen bil, vil opleve et lille fald i satserne til næste år.

- Når satserne kommer til at falde til næste år, skyldes det hovedsageligt, at vi forventer en lavere benzinpris i 2021, end vi forventede sidste år. Men det spiller også ind, at bilerne fortsat kører længere på literen, siger Jane Bolander, der er ny formand for Skatterådet.

Hvert efterår beregner Skatterådet satserne for det kommende år ud fra en vurdering af udgifterne til befordring med bil. Baggrunden for beregningerne af satserne for 2021 er blandt andet en benzinpris på 11,31 kr., hvor beregningen af satserne for 2020 tog udgangspunkt i en pris på 12,33 kr. pr. liter. I beregningerne indgår derudover også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, forsikringer m.v. ved fastsættelsen af satserne.

Kørselsfradraget:

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2020 1,96 kr. pr. km 0,98 kr. pr. km
2021 1,90 kr. pr. km 0,95 kr. pr. km

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2020 3,52 kr. pr. km 1,96 kr. pr. km
2021 3,44 kr. pr. km 1,90 kr. pr. km

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel, knallert eller el-løbehjul

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter vil i 2021 fortsat udgøre 0,54 kr. pr. km. Skatterådet har som noget nyt præciseret, at erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul kan godtgøres efter samme sats.

- I takt med at brugen af el-løbehjul generelt er steget, er der opstået et behov for, at vi tager stilling til, hvordan den erhvervsmæssige brug af el-løbehjul kan godtgøres. Vi har derfor besluttet, at man kan bruge den samme sats til erhvervsmæssig brug af eget el-løbehjul, som kan bruges ved erhvervsmæssige brug af egen cykel og knallert, forklarer Jane Bolander.

Skatterådet
Skatterådet er et kollegialt lægmandsorgan, der består af 19 medlemmer, som sammen behandler og træffer afgørelse i primært principielle anmodninger om bindende svar. Herudover fastsætter Skatterådet blandet andet forskellige skønssatser som fx satsen for kørselsfradraget eller befordringsgodtgørelse.

BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.